Lesmethode

“SATS (Sygn Alia Training System) en Clickertraining betekend je hond met zachte hand opvoeden”

Je hond zonder dwang, straf trainen of opvoeden is een concept dat slechts moeizaam ingang vindt bij hondenscholen. Moet je de hond niet laten merken “wie de baas is”? Is wat wij in de groepen vaak horen.  Men geeft dan commando’s die de hond verondersteld wordt te begrijpen, men dwingt hem om posities in te nemen : “zit”, “lig”, “kom hier”… enz. Met een beetje geluk wordt het dier dan beloond met een kleine streling, een “goed zo” of soms zelfs met iets lekkers…

Bepaalde hondenbezitters die liever een prettig en harmonieus contact willen met hun vriend, voelen zich niet zo goed bij deze aanpak, anderen zijn eenvoudigweg fysiek niet in staat om bijvoorbeeld een grote, sterke hond in toom te houden. En voor veel honden zijn dergelijke trainingssessies zeer belastend. Sommige honden gehoorzamen, maar met de staart tussen de poten, anderen worden gewoon agressief tegen hun baas.
Clickertraining biedt een aantrekkelijk alternatief. Het wordt mogelijk om uw hond af te richten en tegelijk een rijke, vruchtbare relatie met hem op te bouwen.

“Bij Clickertraining gebruiken we uitsluitend positieve motivatie. Met andere woorden: gewenst gedrag wordt beloond. Er wordt nooit gestraft. De enige “straf”  betekent geen beloning. De hond moet zelf ontdekken welk gedrag een beloning zal opleveren. Hij neemt aldus actief deel aan het leerproces.”

Bij deze methode is het belangrijk om de hond op het juiste moment te belonen, m.a.w. net op het moment dat hij het gewenst gedrag vertoont. En hier maken we dan gebruik van een “clicker”, een doosje dat een kort geluid produceert, een zeer belangrijk hulpmiddel. Deze clicker vormt een secundaire, conditionele bekrachtiger.
Een primaire beloning is iets dat vanzelfsprekend een grote waarde heeft voor de hond, bijvoorbeeld eten, drinken, sociale contacten, soms een bepaald speeltje enz…
Een secundaire beloning is een signaal, in dit geval een “click” dat oorspronkelijk geen enkele waarde heeft voor de hond, maar dat onmiddellijk voorafgaat aan een primaire beloning, meestal een lekker hapje, en zo al snel dezelfde waarde krijgt voor het dier. Als men de “click” op het juiste moment gebruikt, wordt dit voor de hond het teken dat hij iets goeds gedaan heeft, de voorbode van een beloning.
Dit is een groot voordeel omdat men de primaire beloning niet onmiddellijk moet geven bij het gewenste gedrag. Dit is immers niet gemakkelijk. Vooral niet wanneer de hond op dat moment buiten het bereik is van de baas, omdat oefening en beloning niet meer onmiddellijk met elkaar verbonden zijn, zal de hond meer concentratie aan de dag leggen. Zijn aandacht zal niet meer uitsluitend gericht zijn op het lekkers.
Om de hond de oefening op commando te laten uitvoeren, geeft men het commando pas wanneer de hond regelmatig het gedrag vertoont waarvoor men hem wil belonen. Hij zal al vlug de link leggen tussen commando, uitvoering, “click” en beloning.
Bij Clickertraining moet de hond erover nadenken hoe hij moet “handelen” om zijn beloning te krijgen, de training zal voor hem dus vermoeiender zijn dan bij traditionele methodes; de sessies mogen dus niet te lang zijn: een paar minuten per keer volstaan. Een actieve hond die de oefening uit eigen beweging heeft uitgevoerd, zal die echter wel lang onthouden.

Kijk onder “aanmelden” voor de actuele cursus informatie